Tin mới

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ ra đời từ năm 1999, sau đó nhập chung vào cùng chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Đến năm 2007, Ban Thường vụ Thành Đoàn khôi phục lại sân chơi, môi trường rèn luyện, tạo màu cờ sắc áo riêng cho đối tượng này.

01

bannerHoaPhuongDo

04

03

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.