Tin mới

Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng

Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng

Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng: của lực lượng thanh niên công nhân Thành phố được bắt đầu từ năm 2002. Với phương châm “Thanh niên công nhân thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” và gắn với các đối tượng thanh niên công nhân khó khăn, người dân vùng sâu, vùng xa, các phường xã nghèo của thành phố và các vùng biên giới, vùng căn cứ của Thành Đoàn thời kháng chiến chống Mỹ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.
tky nghi hong_final

 

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.