Tin mới

Quận 6: Tổ chức hành trình trải nghiệm và trưởng thành dành cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ năm 2108

Quận 6: Tổ chức hành trình trải nghiệm và trưởng thành dành cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ năm 2108

Sáng ngày 4/7, Ban chỉ huy CDTN Hoa phượng đỏ Quận 6 tổ chức hành trình trải nghiệm sẽ giúp cho các bạn chiến sĩ trưởng thành dành cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ năm 2108. Cùng với 70 bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ đã hào hứng tham gia trải nghiệm. Thạnh An là một xã thuộc huyện Cần Giờ, thành phố […]

Tin mới

Tin cũ